1. ELP lager-hotel integration

SmartWeb’s ELP integration gør det nemt at drive en webshop – ordre-data sendes automatisk til ELP’s lager-hotel som herefter pakker og sender varen. Integrationen kræver en særskilt aftale med ELP (www.elp.dk). Samtidig er det et krav at varenumrene i webshoppen matcher varenumrene hos ELP. Ellers kan hverken SmartWeb eller ELP genkende varerne når der synkroniseres.

Integrationen er delt op i to dele:

  1. Integration af ordrer fra SmartWeb Shop til ELP lager-hotel
  2. Integration af lager fra ELP lager-hotel til SmartWeb Shop


Første del er obligatorisk mens sidste del er valgfri. Integrationen kører sideløbende med webshoppen og administrationen. Fordelen herved er, at din webshop aldrig bliver belastet af integrationen.

Det anbefales at man bruger automatisk lagerstyring i sin shop, da ELP kun synkroniserer når der bliver lavet en fuld lagerudlæsning.

Når du anvender ELP integrationen fremkommer et ELP faneblad i kontrolpanelet. Herudover kommer en ELP status i ordrelisten, som viser om hver enkelt ordre er synkroniseret.